Инвестор нұсқаулығы

Инвесторлармен өзара іс-қимыл
Шетелдік инвесторлар кеңесі

Шетелдік инвесторлар кеңесі Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 30 маусымдағы № 3985 Жарлығымен Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 20) тармақшасына сәйкес құрылды.

Шетелдік инвесторлар кеңесі (бұдан әрі - Кеңес) Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

Кеңестің негізгі міндеті мына мәселелер бойынша ұсыныстар мен ұсыныстар әзірлеу:
 • Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының негізгі бағыттарын айқындайды;
 • Қазақстан Республикасында инвестициялық климатты жақсарту;
 • Қазақстан Республикасының инвестицияларға қатысты нормативтік базасын жетілдіру;
 • шетелдік компаниялардың экономиканы әртараптандыру, индустриялдық секторды индустрияландыру, Қазақстан Республикасының шағын және орта бизнесін дамытуға жәрдемдесу;
 • Қазақстан Республикасының экономикасын әлемдік экономикалық процестерге интеграциялау;
 • Қазақстан Республикасының экономикасына шетелдік инвестицияларды тарту стратегиясы;
 • Қазақстан Республикасының халықаралық маңызы бар ірі инвестициялық бағдарламалары мен жобаларын іске асыру

  Кеңес Төрағасы - Қазақстан Республикасының Президенті.

Кеңестің тұрақты мүшелері: Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші Орынбасары, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрлерінің орынбасарлары, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысының Орынбасары немесе әлеуметтік-экономикалық мәселелер бойынша жауапты Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі мәселелерін, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі, Инвестициялар және даму министрі, Қаржы министрі Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі және Кеңестің жұмыс органының бірінші басшысы.

Инвестициялық климатты жақсарту кеңесі
 

Инвестициялық климатты жақсартуға байланысты жүйелік проблемаларды шешу үшін Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі төрағалық ететін Инвестициялық климатты жақсарту жөніндегі кеңес (бұдан әрі - Кеңес) жұмыс істейді. Кеңес Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 1 наурыздағы № 275 қаулысымен құрылды.

Кеңес туралы ережеге сәйкес, оның негізгі міндеттері отандық және шетелдік инвестицияларды тартуға және тиімді пайдалануға, сондай-ақ өздерінің Қазақстанда жұмыс істейтін проблемалық мәселелерді шешуге инвесторларды қолдау болып табылады.

Кеңестің мәжілістері, қажет болған жағдайда, жылына кемінде екі рет, Кеңестің төрағасы белгілеген уақытта өткізіледі.

Кеңестің отырысына Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдарының өкілдері, сондай-ақ оның мүшелері болып табылмайтын отандық және шетелдік компаниялар өкілдері шақырылуы мүмкін.

Кеңестің жұмыс органы Кеңестің жұмысын ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді, оның ішінде Кеңестің күн тәртібіне ұсыныстар дайындау, қажетті құжаттар мен материалдарды Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі болып табылады.

Инвестициялық Омбудсмен
 

Инвестициялық омбудсмен институты елдегі инвестициялық ахуалды жақсарту мақсатында 2014 жылы құрылды. Негізгі міндет - инвестициялық қызметтің барысында туындайтын мәселелер бойынша инвесторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және оларды соттан тыс және сот тәртібінен тыс рәсімдеу бойынша ұсынымдар беру.

Инвестициялық Омбудсмен

 1. Инвестициялық омбудсмен - инвесторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға жәрдемдесуге тағайындалған Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындаған (тағайындайтын) лауазымды тұлға.
 2. Инвестициялық омбудсман өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерін, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

  Инвестициялық Омбудсменнің функциялары

 1. Инвесторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету және қорғау мақсатында инвестициялық омбудсман:
 • Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызмет барысында туындайтын мәселелер бойынша инвесторлардың өтініштерін қарайды және олардың шешілуіне, оның ішінде мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасауға ұсыныстар жасайды;
 • инвесторларға пайда болған мәселелерді соттан тыс және соттан тыс шешуге көмектеседі;
 • Қазақстан Республикасының Үкiметiне инвестициялық қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар әзiрлейдi және ұсынады.

2. Инвестициялық омбудсменнің ұсыныстары инвестициялық омбудсменпен кездесулер мен хаттар түрінде ресімделеді.
3. Инвестициялық омбудсмен мемлекеттік органдармен және ұйымдармен және сотта және сотқа дейінгі процедуралардан туындайтын инвесторлардың мәселелерін шешу үшін хаттамалық жиналыстармен консультациялар жүргізеді.
4. Инвесторларға қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілмейтін болса, Инвестициялық Омбудсмен Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынады.

Инвестициялық Омбудсманның құқықтары мен міндеттері

1. Инвестициялық Уәкілдің:
 • коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, өтініштерді қарауға қажетті меншік нысанына қарамастан, мемлекеттік органдар мен ұйымдардан сұратуға және алуға;
 • мемлекеттік органдардың және ұйымдардың басшыларын және өзге де лауазымды тұлғаларын дереу қабылдауға;
 • мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басшыларын немесе олардың орынбасарларын инвесторлардың өтініштері бойынша тыңдау;
 • инвестициялық омбудсменге жүктелген функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті басқа да құқықтар.
2. Инвестициялық омбудсман өз қызметін жүзеге асыру кезінде:
 • инвесторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау мен қорғауды қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдайды;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде инвесторлардың лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), мемлекеттік органдардың, өзге де ұйымдардың және олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне қатысты шағымдарын қарайды, сондай-ақ оларға қажетті шаралар қолданады;
 • апелляцияларды қарау кезінде объективті және әділ болуға;
 • қорғауға өтінім берген инвестордың құқықтарын іске асыруға кедергі келтіретін ешбір іс-қимыл жасамаңыз.
  Инвестициялық Омбудсмен Ұйымы

Инвестициялық омбудсменнің қызметін уәкілетті инвестициялық орган жүзеге асырады. Орны  Инвестициялық омбудсменді Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.


Қолданбасын орнатыңыз:
1) Ашыңыз сайты Safari
2) сақтау Түймешігін түртіңіз
3) Қосу экран үйге